ساخت سازه های فلزی وگریتینگ های واحد HRU پتروشیمی رازی

ساخت سازه های فلزی وگریتینگ های واحد HRU پتروشیمی رازی

تهیه نقشه های شاپ، ساخت ، سندبلاست و رنگ آمیزی 70 تن از سازه واحد HRu پتروشیمی رازی توسط این شرکت انجام گردیده است.

تامین گریتینگ های مربوطه نیز با همکاری شرکت اراک ریل صورت پذیرفته است.

کارفرما :  شرکت طراحی و مهندسی عالی نام

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید